• Registration

ከነሀሴ 13-17/2011 . በዩኒቨርሲቲው ዋናው ግቢ ሬጅስትራር ዳይሬክቶሬት ቢሮ  ቁጥር 02 በአካል በመቅረብ ማመልከት ይኖርባችኋል ፡፡

ማሳሰቢያ፡-

አመልካቾች ለምዝገባ ስትቀርቡ ከምትሰሩበት  ዩኒቨርሲቲ አግባብነት ያለው የስፖሰርነት ደብዳቤ እና ቀደም ሲል ከተማራችሁበት ዩኒቨርሲቲ ኦፊሻል ትራንስክሪብት ማስላክ ይጠበቅባችኋል፡፡

በተጨማሪ ፈተና የሚሰጥበት ቀን ከነሐሴ 20-21/2011 . መሆኑን አውቃችሁ እንድትዘጋጁ ለማሳሰብ እንወዳለን፡፡

                                                                                                                                                                       ሪጅስትራር ዳይ/ዳይሬክተር /ቤት

                                                                                                                                                                               ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ

Copyright © 2019. Wolkite University. Designed by Wolkite University ICT

Login Form

Register