• Registration

የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ለመቅጠር ባወጣው ማስታወቂያ የተመዘገባችሁና ቅድመ ምልመላ ያለፋችሁ አመልካቾች ከዚህ በታች በተጠቀሱት ቀናት በወልቂጤ ዩኒቨርስቲ ዋናው ግቢ /ጉብሬ/ ለፈተና እንድትቀርቡ እያሣሠብን ለፈተና ስትመጡ ማንነታችሁን የሚገልፅ መታወቂያ ይዛችሁ እንድትቀርቡ እናሣውቃለን፡፡ 

 

ትሪትመንት ፕላንት ኤሌክትሪካል ኤክስፐርትII

የፈተና ቀን 16/04/2013 ዓ.ም ከጠዋቱ 4:00 ሰአት ቦታ ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ዋናው ግቢ

ተ. ቁ

እጩተወዳዳሪሙሉስም

ጾታ

የሚወዳደሩበት የስራ መደብ

የት/ት ደረጃ

ውጤት

1.

ከበደ ሙሉ ዳሞ

ትሪትመንት ፕላንት ኤሌክትሪካል ኤክስፐርትII

BSc

 

የትሪትመንት ፕላንት ጥገና መካኒክ ባለሙያ II

የፈተና ቀን 16/04/2013 ዓ.ም ከጠዋቱ 4:00 ሰአት ቦታ ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ዋናው ግቢ

ተ. ቁ

እጩተወዳዳሪሙሉስም

ጾታ

የሚወዳደሩበት የስራ መደብ

የት/ት ደረጃ

ውጤት

1.

አለማየሁ ይርጋ ቦንገር

የትሪትመንት ፕላንት ጥገና መካኒክ ባለሙያ II

BSc

 


ኤሌክትሪካል መሀንዲስ (
BSc)

የፈተና ቀን 16/04/2013 ዓ.ም ከጠዋቱ 4:00 ሰአት ቦታ ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ዋናው ግቢ

ተ. ቁ

እጩተወዳዳሪሙሉስም

ጾታ

የሚወዳደሩበት የስራ መደብ

የት/ት ደረጃ

ውጤት

1.

አሳየኸኝ በላቸው

ኤሌክትሪካል መሀንዲስ BSc

BSc

 


ማሳሰቢያ

  • በፈተናው ዕለት እና ሰዓት መቅረብ ያልቻሉ ተፈታኞች ከረፈደ ወይም በድጋሚ ለፈተና መቅረብ አይችሉም
  • ፈተናዎቹ የት/ት ክፍሉ በሚገኝበት ኮሌጆች ህንፃ መማሪያ ክፍሎች የሚከናወኑ ይሆናል
  • በውጪ ሀገር የተማራችሁ ተፈታኞች ለፈተና ስትቀርቡ የአቻ ግመታ ማስረጃችሁን ይዛችሁ እንድትመጡ እናሳስባለን፡፡

ቀን 12/04/2013 ዓ.ም

 የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ለመቅጠር ባወጣው ማስታወቂያ የተመዘገባችሁና ቅድመ ምልመላ ያለፋችሁ አመልካቾች ከዚህ በታች በተጠቀሱት ቀናት በወልቂጤ ዩኒቨርስቲ ዋናው ግቢ /ጉብሬ/ ለፈተና እንድትቀርቡ እያሣሠብን ለፈተና ስትመጡ ማንነታችሁን የሚገልፅ መታወቂያ ይዛችሁ እንድትቀርቡ እናሣውቃለን፡፡

ሳኒታሪ መሀንዲስ

የፈተና ቀን 16/04/2013 ዓ.ም ከጠዋቱ 4:00 ሰአት ቦታ ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ዋናው ግቢ

ተ. ቁ

እጩተወዳዳሪሙሉስም

ጾታ

የሚወዳደሩበት የስራ መደብ

የት/ት ደረጃ

ውጤት

1.

በየነ ወልዴ

ሳኒታሪ መሀንዲስ

BSc

 

2.

ክፍሌ ቱለማ

ሳኒታሪ መሀንዲስ

BSc

 

3.

አሰፋ ኤርመኮ

ሳኒታሪ መሀንዲስ

BSc

 

4.

አ/ፈታ አማን

ሳኒታሪ መሀንዲስ

BSc

 

5.

ታወቀ ታምሩ

ሳኒታሪ መሀንዲስ

MSc

 

6.

ተመስገን አባተ

ሳኒታሪ መሀንዲስ

BSc

 

7.

ጀሚል ሙሰማ

ሳኒታሪ መሀንዲስ

BSc

 

8.

አየለ ፈቀደ

ሳኒታሪ መሀንዲስ

BSc

 

9.

ኢብራሂም ከድር

ሳኒታሪ መሀንዲስ

BSc

 

10

ማህሙድ ጀማል

ሳኒታሪ መሀንዲስ

BSc

 

11.

ብሩክ በርክት

 

ሳኒታሪ መሀንዲስ

BSc

 

12.

ዲዲሞስ አበራ

ሳኒታሪ መሀንዲስ

BSc

 

13

ኡስማኤል ሁሴን

ሳኒታሪ መሀንዲስ

BSc

 

14

ሺመላሽ ሞላ

ሳኒታሪ መሀንዲስ

MSc

 

15

እንዳለ ተካ

ሳኒታሪ መሀንዲስ

BSc

 

16

መቃሙ መሀመድ

ሳኒታሪ መሀንዲስ

BSc

 

17

ሔኖክ አደም

ሳኒታሪ መሀንዲስ

BSc

 

18

ሲሳይ ጥበቡ

ሳኒታሪ መሀንዲስ

BSc

 

19

ሀይደር ኑረዲን

ሳኒታሪ መሀንዲስ

BSc

 

20

ፍጹም ታዲዮስ

ሳኒታሪ መሀንዲስ

BSc

 

21

ሀ/የሱስ አበበ

ሳኒታሪ መሀንዲስ

MSc

 

22

ሀድራ አህመድ

ሳኒታሪ መሀንዲስ

BSc

 

ማሳሰቢያ

  • በፈተናው ዕለት እና ሰዓት መቅረብ ያልቻሉ ተፈታኞች ከረፈደ ወይም በድጋሚ ለፈተና መቅረብ አይችሉም
  • ፈተናዎቹ የት/ት ክፍሉ በሚገኝበት ኮሌጆች ህንፃ መማሪያ ክፍሎች የሚከናወኑ ይሆናል
  • በውጪ ሀገር የተማራችሁ ተፈታኞች ለፈተና ስትቀርቡ የአቻ ግመታ ማስረጃችሁን ይዛችሁ እንድትመጡ እናሳስባለን፡፡
Copyright © 2021. Wolkite University. Designed by Wolkite University ICT

Login Form

Register