• Registration

የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ለመቅጠር ባወጣው ማስታወቂያ የተመዘገባችሁና ቅድመ ምልመላ ያለፋችሁ አመልካቾች ከዚህ በታች በተጠቀሱት ቀናት በወልቂጤ ዩኒቨርስቲ ዋናው ግቢ /ጉብሬ/ ለፈተና እንድትቀርቡ እያሣሠብን ለፈተና ስትመጡ ማንነታችሁን የሚገልፅ መታወቂያ ይዛችሁ እንድትቀርቡ እናሣውቃለን፡፡

1.ፋሽን ዲዛይን (BSc)

                                                 የፈተና ቀን 02/03/2013 ዓ.ም ከጠዋቱ 3:30 ሰአት ቦታ ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ዋናው ግቢ

 

ተ. ቁ

እጩተወዳዳሪሙሉስም

ጾታ

የሚወዳደሩበት የስራ መደብ

ውጤት

1.

መሳይ መገርሳ

ፋሽን ዲዛይን (BSc)

3.81

2.

ዜዱ ዘለቀ

ፋሽን ዲዛይን (BSc)

3.55

3.

ፍሮምሳ ደገብሳ

ፋሽን ዲዛይን (BSc)

3.45

4.

ልጅአለም ጌቴ

ፋሽን ዲዛይን (BSc)

3.27

2.ጋርመንት ኢንጂነሪንግ (ላብ ቴክኒሽያን)

                                                 የፈተና ቀን 02/03/2013 ዓ.ም ከጠዋቱ 3:30 ሰአት ቦታ ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ዋናው ግቢ

ተ. ቁ

እጩተወዳዳሪሙሉስም

ጾታ

የሚወዳደሩበት የስራ መደብ

ውጤት

1.

እመቤት ብርሀኑ

ጋርመንት ኢንጂነሪንግ (ላብ ቴክኒሽያን)

 

2.

ሜሮን ደብሩ

ጋርመንት ኢንጂነሪንግ (ላብ ቴክኒሽያን)

 

3.

ቅድስት ብርሀኑ

ጋርመንት ኢንጂነሪንግ (ላብ ቴክኒሽያን)

 

4.

ሳምራዊት ብየ

ጋርመንት ኢንጂነሪንግ (ላብ ቴክኒሽያን)

 

5

ዘውዲቱ ካሳ

ጋርመንት ኢንጂነሪንግ (ላብ ቴክኒሽያን)

 

6

ሀይማኖት ሲጠም

ጋርመንት ኢንጂነሪንግ (ላብ ቴክኒሽያን)

 

7

ታረቀኝ በንቲ

ጋርመንት ኢንጂነሪንግ (ላብ ቴክኒሽያን)

 

8

የሺወርቅ በሀሩ

ጋርመንት ኢንጂነሪንግ (ላብ ቴክኒሽያን)

 

9

ሽፈራው ደመና

ጋርመንት ኢንጂነሪንግ (ላብ ቴክኒሽያን)

 

10

ዘይባ ጀሚል

ጋርመንት ኢንጂነሪንግ (ላብ ቴክኒሽያን)

 

11

ገለቱ ማቲዎስ

ጋርመንት ኢንጂነሪንግ (ላብ ቴክኒሽያን)

 

ማሳሰቢያ

  • በፈተናው ዕለት እና ሰዓት መቅረብ ያልቻሉ ተፈታኞች ከረፈደ ወይም በድጋሚ ለፈተና መቅረብ አይችሉም
  • ፈተናዎቹ የት/ት ክፍሉ በሚገኝበት ኮሌጆች ህንፃ መማሪያ ክፍሎች የሚከናወኑ

ቀን 24/02/2013 ዓ.ም

 

የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ለመቅጠር ባወጣው ማስታወቂያ የተመዘገባችሁና ቅድመ ምልመላ ያለፋችሁ አመልካቾች ከዚህ በታች በተጠቀሱት ቀናት በወልቂጤ ዩኒቨርስቲ ዋናው ግቢ /ጉብሬ/ ለፈተና እንድትቀርቡ እያሣሠብን ለፈተና ስትመጡ ማንነታችሁን የሚገልፅ መታወቂያ ይዛችሁ እንድትቀርቡ እናሣውቃለን፡፡

3.ሲኒየር ኮምፒውተር ላብ ቴክኒሽያን

                                                 የፈተና ቀን 01/03/2013 ዓ.ም ከጠዋቱ 3:30 ሰአት ቦታ ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ዋናው ግቢ

ተ. ቁ

እጩተወዳዳሪሙሉስም

ጾታ

የሚወዳደሩበት የስራ መደብ

ውጤት

1.

ፍቃዱ ደበሉ

ሲኒየር ኮምፒውተር ላብ ቴክኒሽያን

3.70

2.

አለማየሁ ባደንጋ

ሲኒየር ኮምፒውተር ላብ ቴክኒሽያን

3.69

3.

የሰውልክ አበበ

ሲኒየር ኮምፒውተር ላብ ቴክኒሽያን

3.48

4.

ይሻም ብርሀንሁን

ሲኒየር ኮምፒውተር ላብ ቴክኒሽያን

3.36

5.

መላኩ ደርጋዝ

ሲኒየር ኮምፒውተር ላብ ቴክኒሽያን

3.19

6.

አይነግዳ አሻግሬ

ሲኒየር ኮምፒውተር ላብ ቴክኒሽያን

3.17

7.

ነፃነት ነክር

ሲኒየር ኮምፒውተር ላብ ቴክኒሽያን

3.13

8.

በላይ ታደለ

ሲኒየር ኮምፒውተር ላብ ቴክኒሽያን

3.11

9.

ፀዳለ ምስጌ

ሲኒየር ኮምፒውተር ላብ ቴክኒሽያን

3.85

10.

ማሩማ የሱፍ

ሲኒየር ኮምፒውተር ላብ ቴክኒሽያን

2.66

11.

አብዱልመናን ሸምሱ

ሲኒየር ኮምፒውተር ላብ ቴክኒሽያን

2.36

12.

ብርቱካን አዲስ

ሲኒየር ኮምፒውተር ላብ ቴክኒሽያን

2.34

13.

ናኒ ውብሸት

ሲኒየር ኮምፒውተር ላብ ቴክኒሽያን

2.12

4.Computer Lab Technical Assistant

                                                 የፈተና ቀን 01/2013 ዓ.ም ከጠዋቱ 3:30 ሰአት ቦታ ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ዋናው ግቢ

ተ. ቁ

እጩተወዳዳሪሙሉስም

ጾታ

የሚወዳደሩበት የስራ መደብ

ውጤት

1.

ከበደ ተክሌ

Computer Lab Technical Assistant

 

2.

ዘውዲቱ አሰፋ

Computer Lab Technical Assistant

 

3.

አድነው ነጋሽ

Computer Lab Technical Assistant

 

4.

ካሳነሽ ስጦታው

Computer Lab Technical Assistant

 

5.

አመኑ ፀጋዬ

Computer Lab Technical Assistant

 

ማሳሰቢያ

  • በፈተናው ዕለት እና ሰዓት መቅረብ ያልቻሉ ተፈታኞች ከረፈደ ወይም በድጋሚ ለፈተና መቅረብ አይችሉም
  • ፈተናዎቹ የት/ት ክፍሉ በሚገኝበት ኮሌጆች ህንፃ መማሪያ ክፍሎች የሚከናወ

ቀን 24/02/2013 ዓ.ም

 

የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ለመቅጠር ባወጣው ማስታወቂያ የተመዘገባችሁና ቅድመ ምልመላ ያለፋችሁ አመልካቾች ከዚህ በታች በተጠቀሱት ቀናት በወልቂጤ ዩኒቨርስቲ ዋናው ግቢ /ጉብሬ/ ለፈተና እንድትቀርቡ እያሣሠብን ለፈተና ስትመጡ ማንነታችሁን የሚገልፅ መታወቂያ ይዛችሁ እንድትቀርቡ እናሣውቃለን፡፡

5.Advertisement and  Public rlation

                                                 የፈተና ቀን 30/02/2013 ዓ.ም ከጠዋቱ 3:30 ሰአት ቦታ ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ዋናው ግቢ

ተ. ቁ

እጩተወዳዳሪሙሉስም

ጾታ

የሚወዳደሩበት የስራ መደብ

ውጤት

1.

በላቸው ገብሬ

Advertisement and  Public rlation

3.57

2.

ሙላቱ በላቸው

Advertisement and  Public rlation

3.4

3.

አሰበ መርጋ

Advertisement and  Public rlation

3.36

4.

አማረ ቸኮል

Advertisement and  Public rlation

3.45

5.

ፈይሳ መረባ

Advertisement and  Public rlation

3.83

6.

ሀይሌ ተክሉ

Advertisement and  Public rlation

3.45

7.

አገኘሁ ታዲዮስ

Advertisement and  Public rlation

3.72

8.

ተስፋሁን አስማማው

Advertisement and  Public rlation

3.59

9.

አበበ ወንድሙ

Advertisement and  Public rlation

3.7

10.

ካሳሁን ተፈራ

Advertisement and  Public rlation

3.64

11.

መለሰ ውዴ

Advertisement and  Public rlation

3.49

12.

ዘነበ ንጉሴ

Advertisement and  Public rlation

3.35

 6.Journalism and Communication

                                                 የፈተና ቀን 30/02/2013 ዓ.ም ከጠዋቱ 3:30 ሰአት ቦታ ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ዋናው ግቢ

ተ. ቁ

እጩተወዳዳሪሙሉስም

ጾታ

የሚወዳደሩበት የስራ መደብ

ውጤት

1.

ፈለቀ ዘውዴ

Journalism and Communication

3.3

2.

በልዩ ዘመድሁን

Journalism and Communication

3.68

3.

ታረቀኝ ተሾመ

Journalism and Communication

3.68

4.

ክፍሌ ጌጡ

Journalism and Communication

3.58

5.

አዳነች ተስፋዬ

Journalism and Communication

3.73

6.

ተመልከት ላዋይህ

Journalism and Communication

3.79

7.

ጥላሁን አህመድ

Journalism and Communication

3.85

8.

ንጉሴ በቃሉ

Journalism and Communication

3.36

9.

አለማየሁ በቀለ

Journalism and Communication

3.29

10.

ብርሀኑ አበራ

Journalism and Communication

3.76

11.

አስማማው አዳውሴ

Journalism and Communication

3.32

12.

እንዳልካቸው ወዳጄ

Journalism and Communication

3.36

13.

እንዳለ ብርሀኔ

Journalism and Communication

3.49

14.

ንጉስ እንየው

Journalism and Communication

3.41

15.

ወቢ ትግስቱ

Journalism and Communication

3.66

16.

ውብርስት አጉማስ

Journalism and Communication

3.3

7.ሳኒታሪ እና ሀይድሮሊክ

    የፈተና ቀን 30/02/2013 ዓ.ም ከጠዋቱ 3:30 ሰአት ቦታ ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ዋናው ግቢ

ተ. ቁ

እጩተወዳዳሪሙሉስም

ጾታ

የሚወዳደሩበት የስራ መደብ

ውጤት

1.

ሀይደር ኑረዲን

ሳኒታሪ እና ሀይድሮሊክ

2.31

2.

ዳዲሞስ አበራ

ሳኒታሪ እና ሀይድሮሊክ

2.60

3.

ፍፁም ታዲዮስ

ሳኒታሪ እና ሀይድሮሊክ

2.4

4.

ኡስማን ሁሴን

ሳኒታሪ እና ሀይድሮሊክ

3.36

5.

ክፍሌ ቱላሞ

ሳኒታሪ እና ሀይድሮሊክ

2.92

6.

አየለ ፈቀደ

ሳኒታሪ እና ሀይድሮሊክ

3.03

7.

ብሩክ በርክት

ሳኒታሪ እና ሀይድሮሊክ

2.77

8.

ጀማል ሙሰማ

ሳኒታሪ እና ሀይድሮሊክ

2.66

9.

በየነ ወልዴ

ሳኒታሪ እና ሀይድሮሊክ

3.43

10.

ማህሙድ ጀማል

ሳኒታሪ እና ሀይድሮሊክ

2.59

11.

ታወቀ ታምሩ

ሳኒታሪ እና ሀይድሮሊክ

3.14

8.ኤሌክትሪካል ምህንድስና

    የፈተና ቀን 30/02/2013 ዓ.ም ከጠዋቱ 3:30 ሰአት ቦታ ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ዋናው ግቢ

ተ. ቁ

እጩተወዳዳሪሙሉስም

ጾታ

የሚወዳደሩበት የስራ መደብ

ውጤት

1.

ግሩሜ ምህረቱ

ኤሌክትሪካል ምህንድስና

2.6

2.

አሰበ ፍቅሬ አጋዋሬ

ኤሌክትሪካል ምህንድስና

2.87

ማሳሰቢያ

  • በፈተናው ዕለት እና ሰዓት መቅረብ ያልቻሉ ተፈታኞች ከረፈደ ወይም በድጋሚ ለፈተና መቅረብ አይችሉም
  • ፈተናዎቹ የት/ት ክፍሉ በሚገኝበት ኮሌጆች ህንፃ መማሪያ ክፍሎች የሚከናወኑ
Copyright © 2020. Wolkite University. Designed by Wolkite University ICT

Login Form

Register